سفیر قلم


مدیر مسئول : صادقی سیار، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. فخر رازی، بن بست شهید کریم فاتحی داریان، پ. 5، ط. 2، واحد 3
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۳۴۳۶۳
تلفن : ۶۶۴۸۳۱۶۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۳۲۴۳
شماره پروانه نشر : ۱۱۲۲۲ موقت
پست الکترونیکی : safireghalam.book@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۴۳۵-۶۰۰],[۹۴۱۴۲-۶۰۰],[۹۴۴۳۳-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : سفیر قلم

فهرست كتاب های ناشر