هلیله


مدیر مسئول : انصاری، عبدالمحمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : بوشهر - بوشهر
نشانی پستی : خ. آتش نشانی، ک. ریحان 5، درب سوم، سمت چپ
صندوق پستی : ۷۵۱۶۶۷۵۶۷۸
تلفن : ۳۳۴۲۱۵۵۷ ، ۳۳۵۳۳۳۳۶ ، ۳۳۴۲۱۰۷۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۸۸۱ موقت
پست الکترونیکی : publicationheleileh@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۱۲۵-۶۰۰],[۹۷۹۱۷-۶۰۰],[۷۳۵۸-۶۲۲],[۹۶۴۳۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : هلیله

فهرست كتاب های ناشر