بامداد کتاب


مدیر مسئول : صادقی‌صادق‌آبادی، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، ابتدای خ. وحید نظری شرقی، پ. 100، ط. دوم، واحد 3.
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۱۳۹۱۴
تلفن : ۶۶۴۸۱۲۴۳ ، ۶۶۴۸۱۲۴۴ ، ۶۶۴۸۱۲۴۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۷۶۶۹۱
شماره پروانه نشر : ۴۰۴۹ موقت
پست الکترونیکی : bamdadketab@yahoo.com
وب سایت : http://www.bamdadketab.com
شناسه شابك : [۲۰۶-۹۶۴],[۲۵۸۵-۹۶۴],[۸۱۳۱-۹۶۴],[۹۱۳۸۳-۹۶۴],[۹۴۳۴۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بامداد کتاب

فهرست كتاب های ناشر