رحیمی


مدیر مسئول : نبی‌داریانی، سیما
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، چهارراه شهید نظری، پ. 5/33
صندوق پستی :
تلفن : ۶۶۴۰۹۱۸۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۴/۰۴/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۴۳۶۶ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۶۱۶-۹۶۴],[۹۳۰۱۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : رحیمی

فهرست كتاب های ناشر