دو رود


مدیر مسئول : پیرشیر، اسفندیار
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : اصفهان - شاهین شهر
نشانی پستی : بلوار امام، پاساژ معینی، کتابفروشی کودک و نوجوان
صندوق پستی : ۸۳۱۴۸۱۳۸۴۴
تلفن : ۵۲۴۷۹۳۵ ، ۴۵۲۴۹۶۱۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۲۹۸ موقت
پست الکترونیکی : drpublisher.info@gmail.com
وب سایت : http://www.drpublisher.com
شناسه شابك : [۸۳۷۰-۹۶۴],[۹۴۴۰۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دو رود

فهرست كتاب های ناشر