آوای نور


مدیر مسئول : میرحسینی‌ده‌آبادی، سیدعلی‌محمد
زمینه فعالیت : علوم طبيعي و رياضيات، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید نظری غربی، پ. 99
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۵۶۱۹
تلفن : ۶۶۹۶۷۳۵۵ ، ۶۶۹۶۷۳۵۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۰۸۸۲
شماره پروانه نشر : ۸۰۰ دائم
پست الکترونیکی : m_68h@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۰۹-۶۰۰],[۵۴۱۳-۶۰۰],[۵۸۱۹-۹۶۴],[۶۰۶۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آوای نور

فهرست كتاب های ناشر