شرکت نشر بهینه فراگیر


مدیر مسئول : همایونی، عبدالکریم
زمینه فعالیت : تكنولوژي (علوم كاربردي)،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، ابتدای خ. اردیبهشت، خ. شهید منیری جاوید، پ. 92
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۳۵۹۱
تلفن : ۶۶۴۶۲۲۷۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۶۲۲۷۰
شماره پروانه نشر : ۱۹۴ موقت
پست الکترونیکی : pub.behineh@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۲۰۳-۹۶۴],[۹۰۰۶۲-۹۶۴],[۹۹۳۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : شرکت نشر بهینه فراگیر

فهرست كتاب های ناشر