کتاب طه (وابسته به موسسه فرهنگی طه)


مدیر مسئول : صادقی، هادی
زمینه فعالیت : مذهب، ادبيات، كتابهاي كودكان و نوجوانان، كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار معلم، مجتمع ناشران، واحد 314
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۹۷۷۶
تلفن : ۳۷۷۴۴۶۲۴ ، ۳۷۸۴۳۶۲۴ ، ۳۷۸۴۲۰۳۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۵/۱۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۳۶۲۴
شماره پروانه نشر : ۲۴۵۵ موقت
پست الکترونیکی : ketabtaha@gmail.com
وب سایت : http://www.ketabtaha.com
شناسه شابك : [۵۳۳۴-۶۰۰],[۷۰۱۹-۹۶۴],[۹۱۶۸۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کتاب طه (وابسته به موسسه فرهنگی طه)

فهرست كتاب های ناشر