ارجمند


مدیر مسئول : ارجمند، لطفعلی
زمینه فعالیت : كليات، فلسفه و روانشناسي، مذهب، علوم اجتماعي، زبان، علوم طبيعي و رياضيات، تكنولوژي (علوم كاربردي)،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بلوار کشاورز، بین خ. کارگر و خ. شانزده آذر، پ. 322
صندوق پستی : ۱۴۱۷۹۹۴۴۴۳
تلفن : ۸۸۹۷۷۰۰۲ ، ۸۸۹۷۹۵۴۴ ، ۰۳۱۱/۶۲۸۱۵۷۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۰/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۷۵۸۶۳
شماره پروانه نشر : ۱۰۹۳ دائم
پست الکترونیکی : marziehshaki@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۹۶-۹۶۴],[۵۸۵۵-۹۶۴],[۶۰۹۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ارجمند

فهرست كتاب های ناشر