محقق


مدیر مسئول : زابلی‌پور، مهدی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : شهرک گلبهار، خ. عدالت، عدالت 38، ک. سرو 7، پ. 2
صندوق پستی : ۹۱۳۷۶۸۳۴۳۱
تلفن : ۳۸۴۳۸۱۴۶ ، ۰۹۱۵۶۸۶۷۳۵۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۵۴ دائم
پست الکترونیکی : fariba_amini@hotmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۳۷۵-۶۰۰],[۶۶۰۰-۹۶۴],[۸۶۷۲-۹۶۴],[۹۰۳۸۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : محقق

فهرست كتاب های ناشر