بدیهه


مدیر مسئول : شیرازی مطلق، عباس
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ.کارگر جنوبی، پایین تر از جمهوری، ک. گکار، پ. 3، ط. همکف
صندوق پستی : ۱۳۱۶۶۸۵۷۴۴
تلفن : ۶۶۴۹۷۳۰۹ ، ۶۶۴۹۷۲۶۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۷۳۰۹
شماره پروانه نشر : ۱۶۰۶ دائم
پست الکترونیکی : Farzaneh_isfahani@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۷۱۵-۶۰۰],[۶۷۰۱-۹۶۴],[۹۰۴۱۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بدیهه

فهرست كتاب های ناشر