دانشگاه امام حسین (ع)


مدیر مسئول : انصاری جعفری، علی
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : اتوبان شهید بابایی، بعد از پل لشگرک، دانشگاه امام حسین، معاونت پژوهش و فناوری، موسسه چاپ و انتشارات
صندوق پستی : ۱۵۸۱۶۱۸۷۱۱
تلفن : ۷۷۱۰۵۷۰۳ ، ۷۷۱۰۵۷۵۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۸/۱۸
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۷۷۱۰۵۷۵۲
شماره پروانه نشر : ۲۰۰۷ موقت
پست الکترونیکی : mchapihu@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۸۶-۶۲۲],[۴۵۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه امام حسین (ع)

فهرست كتاب های ناشر