معیار


مدیر مسئول : موسوی، سیدابوالقاسم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. قدس، خ. دربند، خ. شهیدامیراحمدی زمانی، پ. 60، ط. اول
صندوق پستی : ۱۹۷۱۶۵۴۷۱۳
تلفن : ۲۲۷۲۸۲۳۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۲۷ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۲۲۷۲۸۲۳۲
شماره پروانه نشر : ۱۶۳۵ موقت
پست الکترونیکی : meyar110@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۰۱۱-۹۶۴],[۹۱۵۲۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : معیار

فهرست كتاب های ناشر