نوید شیراز


مدیر مسئول : نویدگویی، علی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : فارس - شیراز
نشانی پستی : خ. بیست و دو بهمن
صندوق پستی : ۷۱۳۶۶۵۴۴۱۶
تلفن : ۳۲۲۲۶۶۶۲ ، ۳۲۲۲۶۶۶۱ ، ۰۲۱/۸۸۹۰۵۹۴۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۲۲۹۶۷۶
شماره پروانه نشر : ۸۶ دائم
پست الکترونیکی : dnavidgooee@gmail.com
وب سایت : http://www.navidshiraz-pub.com
شناسه شابك : [۱۹۲-۶۰۰],[۲۷۰-۶۲۲],[۳۵۸-۹۶۴],[۵۹۵۷-۹۶۴],[۶۸۱۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نوید شیراز

فهرست كتاب های ناشر