دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان


مدیر مسئول : نعمت‌بخش، مهدی
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان
نشانی پستی : خ. هزارجریب، حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان شماره چهار، ط. سوم
صندوق پستی : ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۱
تلفن : ۳۷۹۲۳۰۶۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۰۷
نوع ناشر : دولتی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۵۵۵۲ موقت
پست الکترونیکی : publications@mui.ac.ir
وب سایت : http://www.mui.ac.ir
شناسه شابك : [۵۲۴-۹۶۴],[۶۲۴۵-۹۶۴],[۸۳۴۲-۹۶۴],[۹۲۴۳۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

فهرست كتاب های ناشر