دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی


مدیر مسئول : پورجوادی، علی
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز انتشارات
صندوق پستی : ۱۴۵۸۸۸۹۶۹۴
تلفن : ۶۶۰۱۳۱۲۹ ، ۶۶۱۶۴۰۷۰ ، ۶۶۱۶۴۰۷۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۱۵
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۶۶۰۱۳۱۲۹
شماره پروانه نشر : ۲۷۹۶ دائم
پست الکترونیکی : sharif.publication@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۰۸-۹۶۴],[۶۳۷۹-۹۶۴],[۷۹۸۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر