دانشگاه فردوسی مشهد


مدیر مسئول : صابری، حسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، سازمان مرکزی، مدیریت نشر
صندوق پستی : ۹۱۷۷۹۴۶۵۷۴
تلفن : ۳۸۸۰۲۴۸۴ ، ۳۸۸۰۲۴۹۵ ، ۳۸۸۰۲۴۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۳/۰۵
نوع ناشر : دولتی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۶۴۷۳ موقت
پست الکترونیکی : press@um.ac.ir
وب سایت : http://www.press.um.ac.ir
شناسه شابك : [۳۸۶-۹۶۴],[۵۷۸۲-۹۶۴],[۶۳۳۵-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه فردوسی مشهد

فهرست كتاب های ناشر