معیار اندیشه


مدیر مسئول : مهاجر ایروانی، مهرداد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، خ. شهداي ژاندارمري، نرسيده به خیابان ارديبهشت، پ. 117، ط. منفي 2
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۵۴۱۳۸
تلفن : ۶۶۴۶۲۲۳۴ ، ۶۶۴۰۹۵۸۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۴/۱۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۲۱۲۱
شماره پروانه نشر : ۲۳۷۶ موقت
پست الکترونیکی : meyarbooks@yahoo.com
وب سایت : http://www.meyarbooks.com
شناسه شابك : [۵۴۶۲-۶۰۰],[۹۶۱۳۷-۶۲۲],[۶۶۱۷-۹۶۴],[۹۱۶۱۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : معیار اندیشه

فهرست كتاب های ناشر