جعفری


مدیر مسئول : جعفری، محمد
زمینه فعالیت : تكنولوژي (علوم كاربردي)،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، مقابل درب دانشگاه تهران
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۴۳۵۸۹
تلفن : ۶۶۴۹۳۱۵۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۹/۰۳/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۲۳۸ موقت
پست الکترونیکی : m.jafaripob@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۲۲-۶۰۰],[۵۶۰۱-۶۰۰],[۶۰۸۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : جعفری

فهرست كتاب های ناشر