راهیان سبز


مدیر مسئول : چوپانکاره، شهناز
زمینه فعالیت : كليات،
استان - شهرستان : خراسان رضوی - مشهد
نشانی پستی : بلوار مجد، بین مجد هفت و نه، پ. 33
صندوق پستی : ۹۱۸۴۸۹۹۴۹۴
تلفن : ۳۷۱۳۳۷۰۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۲۶۰۳۸۵
شماره پروانه نشر : ۲۴۰۰ موقت
پست الکترونیکی : Rahian.sabz1@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۱۸۳-۶۰۰],[۵۲۸۸-۶۰۰],[۵۶۳۷-۹۶۴],[۹۰۶۹۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : راهیان سبز

فهرست كتاب های ناشر