میچکا


مدیر مسئول : دهقانی، سلماز
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخر رازی، خ. شهید وحید نظری غربی، بن بست فرزانه، پ. 10، ط. 4
صندوق پستی : ۱۶۴۳۹۶۳۵۶۱
تلفن : ۶۱۰۹۴۳۱۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۲۶۲۳ موقت
پست الکترونیکی : michka@mobtakeran.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۵۲-۶۲۲],[۶۷۲۱-۶۲۲],[۷۰۱۴-۶۲۲],[۹۵۶۴۶-۶۲۲],[۷۰۸۲-۹۶۴],[۹۱۷۵۳-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : میچکا</