آئینه بهار


مدیر مسئول : حسین‌نیا، احمد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : شهرک بهشتی، یاسمن 26، پ. 14
صندوق پستی : ۱۷۵۵۶۱۴۱۳۸
تلفن : ۰۹۱۲۶۵۲۷۰۳۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۷۵۰۵ موقت
پست الکترونیکی : Aeeneyebahar@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۴۷۷-۶۰۰],[۹۲۵۱۸-۶۰۰],[۹۶۴۲۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آئینه بهار

فهرست كتاب های ناشر