ارتباط نوین


مدیر مسئول : هزارخوانی، علی اصغر
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. بهارستان، خ. مصطفی خمینی، ک. سیروفی پدر، پ. 19
صندوق پستی : ۱۷۶۱۹۶۴۷۳۱
تلفن : ۳۳۳۳۱۹۳۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۳۹۳۴۰۳۲
شماره پروانه نشر : ۷۴۶۵ موقت
پست الکترونیکی : ertebat_novin83@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۳۴۴-۶۰۰],[۶۳۲۲-۶۲۲],[۹۰۶۵۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ارتباط نوین

فهرست كتاب های ناشر