ملرد


مدیر مسئول : اسدی ملردی، مهدی
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : البرز - کرج
نشانی پستی : عظیمیه، پامچال جنوبی، خ.شهید حسینی(نسترن)، پ. 23، ساختمان اتا، واحد 8، ط. چهار
صندوق پستی : ۳۱۵۵۶۳۵۷۴۸
تلفن : ۳۲۷۱۵۷۹۸ ، ۳۲۵۶۷۵۶۷ ، ۳۲۵۶۷۵۶۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۲/۱۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۷۴۲۹۹۵
شماره پروانه نشر : ۷۵۴۳ موقت
پست الکترونیکی : nashr.meler@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۹۱-۶۰۰],[۷۰۸۱-۶۰۰],[۸۱۶۹-۶۰۰],[۸۶۴۴-۶۰۰],[۲۸۶۸-۹۶۴],[۹۶۱۳۸-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ملرد

فهرست كتاب های ناشر