کلام مسعود (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی کلام)


مدیر مسئول : ویسی، مسعود
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : مازندران - چالوس
نشانی پستی : بلوار17شهریور، نبش ک. بنیاد شهید
صندوق پستی : ۴۶۶۱۹۴۷۹۷۶
تلفن : ۵۲۲۴۴۶۴۶ ، ۵۲۲۲۱۰۸۸ ، ۵۲۲۲۴۰۵۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۴/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۵۲۲۲۱۰۸۸
شماره پروانه نشر : ۷۵۷۳ موقت
پست الکترونیکی : chaloos_mobtakeran@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۵۳۹۸-۶۰۰],[۹۱۵۵۸-۹۶۴],[۹۶۵۸۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کلام مسعود (وابسته به موسسه فرهنگی آموزشی کلام)

فهرست كتاب های ناشر