پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی


مدیر مسئول : یعقوب نژاد، محمدهادی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : چهارراه. شهدا، ابتدای خ. معلم
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۱۶۵۹۱
تلفن : ۳۷۸۳۲۸۳۳ ، ۳۷۱۱۶۶۶۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۲۸۳۳
شماره پروانه نشر : ۷۸۵۸ موقت
پست الکترونیکی : farid.b47@gmail.com
وب سایت : http://www.pub.isca.ac.ir
شناسه شابك : [۱۹۵-۶۰۰],[۵۵۷۰-۶۰۰],[۲۶۳۶-۹۶۴],[۹۶۶۴۷-۹۶۴],[۹۶۸۸۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۴
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

فهرست كتاب های ناشر