تصنیف


مدیر مسئول : صمدی، داریوش
زمینه فعالیت : هنرها، ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. بهارستان، جنب بیمارستان طرفه، پ. 128، مغازه اورنگ
صندوق پستی : ۱۱۴۹۸۴۷۶۱۱
تلفن : ۷۷۵۳۵۸۳۴ ، ۷۷۵۳۶۵۷۱ ، ۷۷۶۴۷۱۴۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۴/۰۵/۲۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۷۷۶۴۷۱۴۳
شماره پروانه نشر : ۲۹۹۲ موقت
پست الکترونیکی : publishing@orangmusic.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۹۷۵-۹۶۴],[۹۰۱۶۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۷
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : تصنیف

فهرست كتاب های ناشر