پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی


مدیر مسئول : قراخانلو، رضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شهید مطهری، خ. میرعماد، ک. 5، پ. 3
صندوق پستی : ۱۵۸۷۹۵۸۷۱۱
تلفن : ۸۸۷۴۷۷۹۶ ، ۸۸۵۳۴۷۳۵/۶ ، ۸۸۷۴۷۸۸۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۲۱
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۸۷۴۷۷۹۶
شماره پروانه نشر : ۱۰۱۵۵ موقت
پست الکترونیکی : ssrcbooks@gmail.com
وب سایت : http://www.ssrc.ac.ir
شناسه شابك : [۶۸۵۸-۶۰۰],[۸۹۳۰-۶۰۰],[۹۲۸۸۲-۶۰۰],[۹۳۱۰۵-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه :

فهرست كتاب های ناشر