نمایش وابسته به موسسه انجمن نمایش


مدیر مسئول : کرمی، شهرام
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. حافظ، خ. استاد شهریار، تالار وحدت، مرکز هنرهای نمایشی
صندوق پستی : ۱۵۹۸۷۷۴۵۱۷
تلفن : ۸۸۹۲۰۳۶۱ ، ۸۸۹۴۶۶۶۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۱۱/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۹۲۰۳۶۱
شماره پروانه نشر : ۴۱۶۶ موقت
پست الکترونیکی : namayesh0magazine@gmail.com
وب سایت : http://www.namayesh.org
شناسه شابك : [۵۷۶۵-۶۰۰],[۹۷۰۴۱-۶۰۰],[۹۷۹۳۲-۶۰۰],[۶۲۴۴-۶۲۲],[۶۶۶۶-۶۲۲],[۲۷۴۷-۹۶۴],[۵۵۹۶-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نمایش وابسته به موسسه انجمن نمایش

فهرست كتاب های ناشر