بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه(رسته تهیه و توزیع و فروش کتاب)


مدیر مسئول : حسن زاده فتمه سری، سیده اکرم
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. فخررازی ، شهدای ژاندارمری شرقی،‌پ. 74، ط. دوم
صندوق پستی : ۱۳۱۴۹۶۳۱۷۱
تلفن : ۶۶۹۵۴۵۷۲ ، ۶۶۹۶۲۳۴۸ ، ۶۶۴۷۷۴۰۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۱/۱۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۰۱۲۶۹
شماره پروانه نشر : ۷۹۴۳ موقت
پست الکترونیکی : parsehbookpub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۵۳-۶۰۰],[۵۰۲۶-۶۰۰],[۵۷۳۳-۶۰۰],[۹۰۸۴۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۵
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه(رسته تهیه و توزیع و فروش کتاب)

فهرست كتاب های ناشر