اندیشه عصر


مدیر مسئول : غلامپور، مریم السادات
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، اول خیابان آزادی، بازار بزرگ انقلاب، ط. زیر همکف، پ. 9
صندوق پستی : ۱۴۱۸۹۱۴۳۱۸
تلفن : ۶۶۹۱۴۳۰۱ ، ۶۶۴۲۴۶۱۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۸۰۱۴ موقت
پست الکترونیکی : andishe.asr@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۲۱-۶۰۰],[۵۱۸۷-۶۰۰],[۶۵۸۴-۶۰۰],[۷۳۹۱-۶۰۰],[۹۰۰۴۲-۶۰۰],[۹۰۳۲۹-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اندیشه عصر

فهرست كتاب های ناشر