آوای ظهور


مدیر مسئول : محسنی شورغین، علی
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران، نرسیده به خ. دوازده فروردین، 1448
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۶۳۹۹۲
تلفن : ۶۶۴۸۷۸۲۸ ، ۶۶۴۱۴۱۰۹ ، ۶۶۴۹۳۷۰۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۸۷۸۲۸
شماره پروانه نشر : ۷۹۶۸ موقت
پست الکترونیکی : h.ghahremanzade@yahoo.com
وب سایت : http://www.ghahremanzadeh.ir
شناسه شابك : [۵۸۹۶-۶۰۰],[۷۹۵۶-۶۰۰],[۹۰۰۶۶-۶۰۰],[۹۰۹۵۹-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آوای ظهور

فهرست كتاب های ناشر