جهاد دانشگاهی استان کرمان


مدیر مسئول : کامیاب مقدس، رضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : کرمان - کرمان
نشانی پستی : بزرگراه امام خمینی، مابین بیمارستان افضلی پور و دانشگاه شهید باهنر
صندوق پستی : ۷۶۱۶۹۱۴۱۱۱
تلفن : ۳۲۲۱۴۴۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۲۴
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۲۲۱۴۴۳
شماره پروانه نشر : ۱۰۴۸۳ موقت
پست الکترونیکی : amirih80@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۷۸۹-۶۰۰],[۹۱۱۵۷-۶۰۰],[۹۱۹۲۹-۶۰۰],[۹۲۳۰۹-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : جهاد دانشگاهی استان کرمان

فهرست كتاب های ناشر