بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)


مدیر مسئول : فلاح، یاسر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. حافظ، نرسیده به جمهوری، انتهای ک. ازهری، پ. 10
صندوق پستی : ۱۱۳۴۸۴۴۴۱۳
تلفن : ۶۴۰۸۴۳۲۳ ، ۶۴۰۸۴۴۲۰ ، ۸۸۶۴۸۱۹۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۲۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۴۰۸۴۹۲۶
شماره پروانه نشر : ۱۰۰۰۲ موقت
پست الکترونیکی : Hoseini@sidsco.ir
وب سایت : http://www.boursepub.ir
شناسه شابك : [۵۹۵۹-۶۰۰],[۷۸۷۲-۶۰۰],[۹۱۲۰۹-۶۰۰],[۹۱۴۲۳-۶۰۰],[۶۸۶۸-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)

فهرست كتاب های ناشر