دانشگاه گلستان


مدیر مسئول : اصغری لاریمی، محسن
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : گلستان - گرگان
نشانی پستی : خ ولیعصر، عدالت 15، ساختمان شماره 2، سازمان مرکزی دانشگاه گلستان، ط. سوم، کتابخانه و مرکز نشر
صندوق پستی : ۴۹۱۳۸۱۵۷۵۹
تلفن : ۳۲۳۲۲۸۱۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۱۰/۱۷
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۳۲۳۲۲۸۱۰
شماره پروانه نشر : ۹۴۴۶ موقت
پست الکترونیکی : unilib@gu.ac.ir
وب سایت : http://www.gu.ac.ir
شناسه شابك : [۷۱۰۲-۶۰۰],[۹۱۲۵۱-۶۰۰],[۹۲۹۷۱-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشگاه گلستان

فهرست كتاب های ناشر