دارالکرامه


مدیر مسئول : کرمانی، عباس
زمینه فعالیت : هنرها، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. 45 متری 15 خرداد، ک. 54 ، ک. 8، پ. 21، ط. اول
صندوق پستی : ۳۷۱۷۸۴۵۸۴۸
تلفن : ۳۷۲۰۰۷۲۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۲/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۵۶۰۸
شماره پروانه نشر : ۹۰۴۴ موقت
پست الکترونیکی : kermani_abbas@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۱۴۷-۶۰۰],[۹۱۳۹۴-۶۰۰],[۹۲۰۳۰-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دارالکرامه

فهرست كتاب های ناشر