عابد


مدیر مسئول : کفاش، حمیدرضا
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، خ. قدر، پ. 4، واحد 1
صندوق پستی : ۱۴۵۵۷۸۵۸۱۳
تلفن : ۶۶۵۱۳۳۲۱ ، ۶۶۵۱۵۲۴۹ ، ۶۶۵۶۷۶۲۶/۷
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۷/۱۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۵۱۵۲۴۹
شماره پروانه نشر : ۲۲۰۹ موقت
پست الکترونیکی : afh128@yahoo.com
وب سایت : http://www.abedshop.com
شناسه شابك : [۳۸۲-۶۰۰],[۳۶۴-۹۶۴],[۷۰۷۷-۹۶۴],[۹۰۲۵۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۶
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : عابد

فهرست كتاب های ناشر