اسماء الزهرا


مدیر مسئول : یگانه پرستان مقدم، فریده
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. سمیه، سمیه 18، پ. 64
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۳۸۱۵
تلفن : ۳۷۷۳۳۹۰۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۳۳۹۰۳
شماره پروانه نشر : ۹۸۰۰ موقت
پست الکترونیکی : asmaolzahra@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۸۵۶-۶۰۰],[۹۲۴۸۷-۶۰۰],[۹۲۷۷۵-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اسماء الزهرا

فهرست كتاب های ناشر