ابزار وبمستر

اطلاعات ناشر

خوش، طاهر(اطلاعات ناشران مولفی که کتاب منتشر کرده اند به درخواست آنها نمایش داده نمی شود)

مدير مسئول : خوش، طاهر

زمينه فعاليت:

استان - شهرستان : قم - قم

نشاني پستي :

تلفن :

تاريخ آخرين روزآوري اطلاعات : 960220

نوع ناشر:

دورنگار :

شماره پروانه نشر : (موقت)

پست الکترونيکي : taherkhosh.912@gmail.com

نشاني اينترنتي :

شناسه شابك :

تاريخ تأسيس :

فهرست ارجاعات اين ناشر :
طاهر خوش

فهرست كتاب هاي ناشر

 

تعداد مشاهده:48 بازگشت


 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]