نسیم تحول


مدیر مسئول : بیگدلی‌آذری، ایمان
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. 12 فروردین، بن بست حقیقت، پ. 4، ط. 1
صندوق پستی : ۱۳۱۴۷۱۳۱۷۹
تلفن : ۶۶۴۱۴۰۴۹ ، ۶۶۹۵۵۴۰۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۷۳۸۰۹
شماره پروانه نشر : ۱۰۰۳۵ موقت
پست الکترونیکی : nasimetahavol.pub@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۲۷۲-۶۰۰],[۹۲۹۲۰-۶۰۰],[۹۴۰۵۳-۶۰۰],[۹۵۶۸۲-۶۰۰],[۷۳۱۶-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نسیم تحول

فهرست كتاب های ناشر