کتاب کوله پشتی


مدیر مسئول : رضانیا معلم، اباذر
زمینه فعالیت : هنرها، ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. انقلاب، ابتدای کارگر جنوبی، ک. مهدیزاده، پ. 7، واحد 102
صندوق پستی : ۱۳۱۳۹۶۵۳۱۴
تلفن : ۶۶۹۶۱۶۲۸ ، ۶۶۱۲۳۹۵۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۵۹۴۸۱۰
شماره پروانه نشر : ۱۰۳۶۵ موقت
پست الکترونیکی : koolehposhti_pub@yahoo.com
وب سایت : http://www.ketabekoolehposhti.com
شناسه شابك : [۴۶۱-۶۰۰],[۶۶۸۷-۶۰۰],[۷۶۴۲-۶۰۰],[۸۲۱۱-۶۰۰],[۹۳۱۰۱-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : کتاب کوله پشتی

فهرست كتاب های ناشر