فرهنگ و تمدن


مدیر مسئول : پاکدل‌نژاد، مصطفی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. سهروردی شمالی، خ. میرزایی زینالی غربی، پ. 117، واحد 3
صندوق پستی : ۱۵۷۷۷۱۷۳۱۴
تلفن : ۸۸۵۸۱۱۰۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۵/۱۶
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۲۵۳ موقت
پست الکترونیکی : sfti_1390@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۶۹۱-۶۰۰],[۹۳۱۱۹-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فرهنگ و تمدن

فهرست كتاب های ناشر