مکتب بیداران


مدیر مسئول : رمضانی بیدگلی، محمدرضا
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : اصفهان - آران و بیدگل
نشانی پستی : جنب آرامگاه صباحی بیدگلی، ک. فریدونی
صندوق پستی : ۸۷۴۱۷۵۷۵۱۴
تلفن : ۵۴۷۳۸۵۱۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۲۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۵۴۷۲۷۹۳۰
شماره پروانه نشر : ۱۰۲۱۸ موقت
پست الکترونیکی : maktabebidaran@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۸۷۱-۶۰۰],[۹۳۱۶۲-۶۰۰],[۹۳۸۸۲-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مکتب بیداران

فهرست كتاب های ناشر