باران اندیشه ایرانیان


مدیر مسئول : واحدی، زهره
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : مازندران - آمل
نشانی پستی : ک. 8 جاده چمستان، پ. 179
صندوق پستی : ۴۶۱۶۹۵۵۸۳۹
تلفن : ۴۴۲۹۵۰۶۷ ، ۴۳۱۳۳۷۶۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۳/۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۴۳۱۳۳۷۶۸
شماره پروانه نشر : ۱۱۹۶۵ موقت
پست الکترونیکی : baranandisheh@yahoo.com
وب سایت : http://www.baranandisheh.com
شناسه شابك : [۹۵۰۹۷-۶۰۰],[۹۸۳۰۲-۶۰۰],[۹۵۸۷۱-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : باران اندیشه ایرانیان

فهرست كتاب های ناشر