هوشمند تدبیر


مدیر مسئول : قجر، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، بین خ. دانشگاه و ابوریحان، پ. 1176، نیم ط. اول
صندوق پستی : ۱۳۱۵۶۹۳۶۱۵
تلفن : ۶۶۴۷۹۶۷۵ ، ۶۶۹۱۳۱۶۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۳۰
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۴۲۵ موقت
پست الکترونیکی : hooshmand.tadbir@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۱۸-۶۰۰],[۷۲۷۴-۶۰۰],[۷۸۷۹-۶۰۰],[۹۳۴۵۸-۶۰۰],[۹۳۷۵۹-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : هوشمند تدبیر

فهرست كتاب های ناشر