پناه گستر


مدیر مسئول : پناه، منوچهر
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. کاج، م. فرهنگ، بلوار 45 متری یکم شرقی، پ. 16، واحد 9
صندوق پستی : ۱۹۹۷۷۷۴۶۵۱
تلفن : ۲۲۳۵۱۹۲۳ ، ۸۸۳۷۶۴۷۳
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۵/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۴۳۷ موقت
پست الکترونیکی : eskandari_mehrdad@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۸۰۷۸-۶۰۰],[۹۴۴۰۹-۶۰۰],[۹۵۳۴۰-۶۰۰],[۹۵۵۵۱-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : پناه گستر

فهرست كتاب های ناشر