فرازمان


مدیر مسئول : صدقی نیا، آزاده
زمینه فعالیت : كليات، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. پاستور، ک. پوریای ولی، پ. 9
صندوق پستی :
تلفن : ۶۶۴۱۲۱۳۷ ، ۶۶۴۹۲۳۶۰
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۵/۱۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۳۱۰ موقت
پست الکترونیکی : azadehs2020@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۴۴۵۸-۶۰۰],[۹۵۲۹۸-۶۲۲],[۹۵۳۴۰-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : فرازمان

فهرست كتاب های ناشر