اتکا(وابسته به مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا)


مدیر مسئول : انصاری چشمه، اکبر
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي، زمينه‌هاي مختلف، انتشارات الكترونيك،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. حسن آباد، خ. شهید مرادی، ساختمان شهدای اتکا، ط. 2
صندوق پستی : ۱۱۱۳۶۵۵۱۱۱
تلفن : ۶۱۹۱۵۲۳۸ ، ۶۱۹۱۵۱۲۴ ، ۶۱۹۱۵۴۵۹
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۸/۰۸/۰۱
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۶۱۹۱۵۳۵۵
شماره پروانه نشر : ۱۱۶۷۱ موقت
پست الکترونیکی : h.habibi@erdcenter.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۷۶۲۴-۶۰۰],[۸۲۰۴-۶۰۰],[۸۹۱۰-۶۰۰],[۹۴۷۴۲-۶۰۰],[۶۹۰۹-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : اتکا(وابسته به مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا)

فهرست كتاب های ناشر