ترجمان علوم انسانی


مدیر مسئول : روحانی راوری، مرتضی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ طالقانی، خ. نجات اللهی، خ. اراک، پ. 46، ط. 4
صندوق پستی : ۱۵۹۸۹۴۴۶۱۵
تلفن : ۸۸۸۰۲۰۹۰ ، ۸۸۸۵۴۳۱۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۱۶۸۷ موقت
پست الکترونیکی : tarjoman.nashr@gmail.com
وب سایت : http://www.tarjomaan.com
شناسه شابك : [۸۰۹۱-۶۰۰],[۹۴۷۹۴-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : ترجمان علوم انسانی

فهرست كتاب های ناشر