آسمون ریسمون


مدیر مسئول : صالحی، حامد
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. شریعتی، ک. اشراقی، پ. 11، ط. دوم
صندوق پستی : ۱۵۵۶۹۳۶۷۶۵
تلفن : ۸۸۵۲۹۶۰۵ ، ۸۸۴۴۹۰۹۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۲/۰۲
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۵۲۹۶۰۵
شماره پروانه نشر : ۱۱۶۵۴ موقت
پست الکترونیکی : asemonrismon_pub@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۵۲۴۳-۶۰۰],[۹۷۰۹۳-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آسمون ریسمون

فهرست كتاب های ناشر